Odporúčaná Zaujímavé Články

Články

Ako konať proti šikanovaniu a kyberšikane?

Video o šikanovaní Šikanovanie (tiež známe ako šikanovanie) je akákoľvek forma psychologického, verbálneho alebo fyzického zneužívania, ktorá sa opakovane vyskytuje medzi školákmi v priebehu času, či už v škole alebo prostredníctvom sociálnych sietí (kyberšikana). , Ukázalo sa, že druh násilia, ktorý v týchto obťaženiach prevláda, je emocionálny a vyskytuje sa väčšinou v triedach a na detských ihriskách škôl.
Čítajte Viac
Články

Video o vysokých intelektuálnych schopnostiach

Video o vysokej intelektuálnej spôsobilosti Všetky deti sú zvláštne a v určitých oblastiach majú silné a silné stránky. Niektoré deti majú pokročilejšie zručnosti, ktoré si vyžadujú úpravy doma a v škole, aby im pomohli rásť a učiť sa. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála psychológie a vzdelávania na YouTube
Čítajte Viac