Komentáre

Násobky a sumy

Násobky a sumy

Učiteľ vysvetľuje svojim študentom pozoruhodný fakt, že dvakrát dáva rovnakú odpoveď ako dvaja plus dvaja.

Aj keď 2 je jediné celé číslo, ktoré má túto vlastnosť, existuje veľa párov čísel, ktoré je možné nahradiť a B v rovniciach, ktoré sú vpravo od tabule.

Dokážete objaviť taký pár? Samozrejme to môžu byť zlomky, ale váš produkt sa musí rovnať súčtu.

Riešenie

Existuje nekonečné množstvo čísel, ktoré majú rovnakú sumu a súčin. Všetko, čo chceme, môžeme získať nasledovne.
Ak zavoláme na jedno z týchto dvoch čísel, druhé možno vždy získať delením medzi A - 1.

Napríklad: 3 krát 1,5 sa rovná 4,5 a 3 plus 1,5 sa rovná 4,5.