Krátko

Jazda na bicykli

Jazda na bicykli

Mapa ukazuje dvadsaťtri hlavných miest v Pensylvánii, ktoré sú navzájom prepojené cyklistickými trasami. Problém je jednoduchý: začnite letnú dovolenku a choďte z Philadelphie do Erie, ktorá raz prejde každým mestom a bez toho, aby ste išli dvakrát rovnakým spôsobom.

Je potrebné urobiť všetko. Mestá sú očíslované tak, aby účastníci mohli pomocou číselnej postupnosti opísať trasu, po ktorej majú nasledovať.

Pri tejto ceste sa upustíme od zvyčajného postupu do cieľa čo najkratšou cestou. Stačí sa tam dostať bez toho, aby ste venovali pozornosť počítadla kilometrov.

Riešenie

Jedinou možnou cestou z Philadelphie do Erie, ktorá prechádza raz cez každé mesto, je nasledujúca nasledujúca trasa:

Philadelphia pri 15, 22, 18, 14, 3, 8, 4, 10, 19, 16, 11, 5, 9, 2, 7, 13, 17, 21, 20, 6, 12 a nakoniec Erie.


Video: Na bicykli krajom - Sásovskou dolinou (Jún 2021).