Komentáre

Homofília, čo to je?

Homofília, čo to je?

Video homofílie

Homofília sa vzťahuje na tendenciu ľudí vytvárať emocionálne putá najmä s inými ľuďmi, ktorí sú nám podobní.

Jednotlivci ľahšie vytvárajú homofilné vzťahy, v ktorých zdieľame spoločné charakteristiky (presvedčenia, hodnoty, vzdelanie atď.), Pretože sa uľahčuje komunikácia a vytváranie vzťahov.

Myšlienka, že podobnosť vedie k prepojeniu, Inými slovami, tendencia jednotlivcov navzájom sa spájať je podobná, pokiaľ ide o sociálne faktory, ako sú: vek, trieda, etnická príslušnosť, pohlavie a / alebo organizačné úlohy.

Opakom homofílie je heterofília alebo zmes.

Prihláste sa na odber tu náš kanál YouTube