Články

Ako riešiť problémy vo vzťahoch

Ako riešiť problémy vo vzťahoch

Dnes budeme hovoriťako vyriešiť pár problémov, zlo, ktoré sa muselo jedného dňa stať najdlhšie. Je však dôležité to objasniťmanželská kríza nebudú vždy viesť k aprerušenie vzťahov, ale často práve naopak: ťažkosti, ktoré sú prekonané, ich môžu dokonca posilniť.

Napriek tomu je dôležité vedieť, ako tieto problémy zistiť a vyriešiť čo najskôr, keď je vaše riešenie omnoho jednoduchšie. V tomto zmysle tiež odporúčam pozrieť sa na techniky ošetrenia používané vpárová terapia, pretože tu sa mnoho manželstiev učí sústrediť svoje úsilie na priamy boj v najhlbších koreňoch svojho manželstvakonflikty.

Ako odhaliť príznaky problémov

Vo väčšine prípadov, pár problémov neprichádza náhle, ale postupne prichádzajú s výskytom rôznych príznakov. Nie je však veľa vzťahov, ktoré by dokázali tieto príznaky identifikovať vopred, pretože problémy si zvyčajne uvedomujeme len vtedy, keď už sú dosť vážne.

Preto je veľmi dôležité vedieť, ako to zistiťpríznaky pár problémov. Tu sú niektoré z najbežnejších:

  • Žena vo všeobecnosti odmieta mať sex
  • V páre nie je veľa komunikácie
  • Obvykle spolu veľa aktivít nevykonávate
  • Diskusie sú veľmi časté
  • Niektorí z dvoch (alebo obidvoch) členov páru majú obvykle zlú náladu
  • Sťažnosti na ostatné sú nepretržité. Negatív vždy prevažuje nad pozitívnym
  • Skoro si nemyslíte na pár

Toto je len malá ukážka niektorých bežných znakov, ktoré naznačujú problémy vo vzťahoch. Je veľmi dôležité vedieť, ako ich odhaliť, pretože ak nebudú čoskoro napravené, väčšina by mohla viesť k nenapraviteľnému vedeniu k rozvodu alebo rozluke.

Ako vyriešiť problémy spoločných párov

Nižšie uvádzame zoznamBežné problémy s pármi a ich možné riešenia:

1. Nevera

nevera podkopáva vzťah, pretože ohrozuje jeho základňu:dôvera, Je to zrada a demonštrácia, že pár podvádzal a klamal.

Riešenie: Prijať zodpovednosť za život ako pár a vedieť, ako robiť rozhodnutia

Chronická nevera je častým zlom u niektorých mužov a dokonca aj u niektorých žien. Musíme si však uvedomiť, že manželstvo je nová fáza, ktorá si vyžaduje zmenu správania, a preto je potrebné uznať, že mať rodinu vyžaduje obetavosť a nové povinnosti. Mnohokrát sú tieto problémy spôsobené skôr nedostatkom povedomia ako ťažkosťami pri takejto zmene. Ak je jeden z členov neverný a nemôžeme nájsť riešenie, možno je čas urobiť radikálne rozhodnutie ...

2. Problémy s komunikáciou

Je bežné, že dvaja ľudia majú rôzne názory na tú istú tému, jedna vec je však zdravá a druhá diskusia. Aby sa zabránilo týmto diskusiám, mnohé manželstvá sa vyhýbali rozprávaniu o určitých otázkach bez toho, aby si uvedomili, že sa vlastne takto vzdialia. Ak nemáme dobrú komunikáciu, nehovoríme, nezdieľame problémy, obavy ani projekty ... nakoniec nakoniec stratíme spoluúčasť, ktorá nás spája, a myslíme si, že už nemáme nič spoločné.

Riešenie: záchranná afinita

Napriek tomu, že to urazilo vzdialenosť, všetky páry majú spoločné veci, pretože inak by sa nikdy zamilovali. Jedným z odporúčaní je pokúsiť sa zapamätať si a robiť činnosti, pri ktorých sa pár cítil pohodlne, aby túto vzájomnú príbuznosť opäť zvýšil.

3. Nedostatok záujmu o život druhej strany

Na to, aby existovala spoluúčasť, je potrebné prejaviť záujem a podieľať sa na živote páru. Ak sa nebudeme zaujímať o život druhého, postupne sa vzdialime.

Riešenie: kultivujte vzájomný obdiv

Najprv sa musíme milovať. Je to jednoducho preto, že nemôžeme dať to, čo nemáme. Keď sa sami vážime, musíme hľadať veci nášho partnera, ktoré nás zaujímajú, a hovoriť o nich.

4. Časté diskusie

V mnohých pároch sa stáva, že mierny nesúhlas postačuje na začatie konfliktu a uvoľnenie množstva nahromadených zášťov. Ak debata zvrhne na argument, stane sa to preto, že nikto nie je ochotný dať milimeter. Nikdy nepočujete a začnete bojom, aby ste zistili, kto vyhrá a či váš nápad preváži nad druhým.

Riešenie: Odpustite vyššie uvedené problémy

Vo všeobecnosti majú páry, ktoré následne strácajú vzájomný rešpekt, svoju príčinu v nahromadených bolestiach minulosti. Tieto bolesti sú dobrým argumentom, ktorý sa má použiť ako zámienka na slovné napadnutie druhej strany. V týchto prípadochNajlepším riešením je vykonať dôkladnú analýzu základných problémov, tí, ktorí sú skutočným dôvodom všetkých bojov. Po zistení sa musíme všetkými prostriedkami pokúsiť hovoriť a pokojne vyjadriť, ako sa človek cíti a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie. Až potom bude konať na koreň všetkého zla v páre.

A s týmto bodom sme dokončili našu radu vedieť, ako čeliť problémuako vyriešiť pár problémov, Na záver poviem, že kľúčom je šťastie, pretože šťastný pár je takmer odolný voči vážnym problémom vo vzťahoch.

Marta Jimenez