Krátko

Kto je najvyšší?

Kto je najvyšší?

Ak je Pedro kratší ako Juan a Raúl vyšší ako Juan, Je Pedro kratší alebo vyšší ako Raul?

Riešenie

Pedro je najnižší z troch.