Podrobne

Problém palíc štvorcov

Problém palíc štvorcov

Usporiadajte šestnásť tyčiniek, ktoré tvoria päť štvorcov, ako je to znázornené na obrázku. Pohybujúce sa iba dve palice by mali spolu tvoriť štyri rovnaké štvorce.

Riešenie