Krátko

Koľko sa MIL + MIL pripočítava?

Koľko sa MIL + MIL pripočítava?

Vyriešte nasledujúcu sumu, pretože každý otáznik predstavuje symbol, ktorý musíte nájsť:

Riešenie

Súčet sa robí rímskymi číslicami:

Alebo čo je rovnaké: 1049 + 1049 = 2098.

Jeden z najbežnejších koncepčných blokov je síce nepravdivý, v ktorom považujeme za samozrejmosť viac, ako to, čo sa v ňom výslovne uvádza. V tomto prípade sa pripustením, že symboly vyjadrujú číslice, uzavrie cesta k riešeniu.