Krátko

Vajcia Matrioskas

Vajcia Matrioskas


Máme šesť vajec rôznych veľkostí, ktoré sa dajú do seba zaviesť, ako v ruských bábikách. Najväčší váži 150 gramov, potom sú tu dve rovnaké, menšie, každá s hmotnosťou 100 g, je tu ďalší z 75 g, jeden z 50 g a nakoniec najmenší z 25 g.

Sú umiestnené na stupnici tak, aby sa navzájom vyrovnali. Najmenší sú vo vnútri najväčšieho,

Mohli by ste povedať, ako sú distribuované na každej doske váhy?

Riešenie

V jednom zo 100 sú hodnoty 75 + 50 + 25 = 250, v rámci 150 je hodnota 100 = 250.