Články

Ako konať proti šikanovaniu a kyberšikane?

Ako konať proti šikanovaniu a kyberšikane?

Video o šikanovaní

Šikanovanie (tiež známe ako šikanovanie) je akákoľvek forma psychologického, verbálneho alebo fyzického zneužívania medzi školákmi. opakovane v priebehu času, tak v škole, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí (kyberšikana).

Bolo to vidieť druh násilia, ktorý v týchto obťaženiach prevláda, je emocionálnya vyskytuje sa väčšinou v triedach a na detských ihriskách škôl. Protagonistami prípadov šikanovania sú zvyčajne chlapci a dievčatá v procese vstupu do dospievania, čo je mierne vyššie percento dievčat v profile obetí.

Obe deti, ktoré sú šikanované, a tie, ktoré šikanujú, môžu mať vážne a trvalé problémy ...

V tomto videu ponúkame praktické tipy na jeho detekciu a techniky, ktoré sa osvedčili, aby sa znížil ich výskyt na školách.

Video: Šikanovanie a buzerácia. .na to sú špecialisti naši páni. (Október 2020).