Informácie

Môže sa neurón v priebehu času zmeniť z excitačného na inhibičný (a naopak)?

Môže sa neurón v priebehu času zmeniť z excitačného na inhibičný (a naopak)?

Podľa tejto odpovede môže neurón v tom čase uvoľniť iba konkrétny typ neurotransmiterov, môže sa to však časom zmeniť? Napríklad neurón, ktorý teraz uvoľňuje iba inhibičné neurotransmitery, sa po niekoľkých dňoch zmení na neurón uvoľňujúci iba excitačné neurotransmitery. Ak je to možné, na čom to potom závisí (ocenené matematické modely)?


Pokiaľ viem, nie je možné, aby neurón zmenil, ktorý typ neurotransmitera uvoľňuje. Je však pravda, že neurotransmiter GABA sa v priebehu vývoja mení z excitačného na inhibičný. K tomu dochádza, pretože GABA aktivuje Cl- (chloridové) kanály. Gradient koncentrácie chloridu cez bunkovú membránu mení v priebehu vývoja smer, takže sa mení aj smer prúdu spôsobeného otváraním kanálov Cl-.

Nature Reviews Neuroscience 3, 728-739 (september 2002) | doi: 10,1038/nrn920
Vzrušujúce akcie gaba počas vývoja: povaha výchovy
Yehezkel Ben-Ari
http://www.nature.com/nrn/journal/v3/n9/abs/nrn920.html