Krátko

Hnus, na čo je táto emócia?

Hnus, na čo je táto emócia?

Video o znechutení

Dnes o tom budeme hovoriť emócie, jeden z najviac neznámych a najmenej hovorených vecí, všetko a dôležitosť, ktorú má v našich životoch. Rovnako ako všetky emócie, aj odpor má svoju funkciu. Rovnakým spôsobom ako strach chráni nás pred možným nebezpečenstvom, znechutenie je základný a univerzálny pocit, ktorý je potrebný na prežitie organizmu.

Hnus je jednou zo základných emócií teórie emócií Roberta Plutchika a rozsiahle ju študoval Paul Rozin. Vytvára charakteristický výraz tváre, jeden zo šiestich univerzálnych výrazov emócie tváre Paula Ekmana. Na rozdiel od emócie strachu, hnevu a smútku je asvo spojené so znížením srdcovej frekvencie.

Psychológ Xevi Molas vysvetľuje všetko v tomto zaujímavom videu.

Prihláste sa na odber tunáš kanál YouTube