Články

Súčet kráľov

Súčet kráľov

V nasledujúcom súčte boli číslice nahradené písmenami, takže každé odlišné písmeno predstavuje odlišné číslo. Ak vieme, že S E I S je deliteľné 6,

Aká je číslica, ktorou sa musí každé písmeno nahradiť, aby bola suma správna?

S E ja S
D E
+ E N E R O
R E a E S

Riešenie

Riešenie je takéto:

4 1 0 4
8 1
+ 1 7 1 2 9
2 1 3 1 4