+
Podrobne

Rozdelenie hodín

Rozdelenie hodín

Rozdeľte hodiny na štyri časti tak, aby čísla každej časti spolu boli 20.

Riešenie

Riešenie prechádza rozísť sa Niektoré zo sledovacích čísel, ako sú zobrazené na obrázku.