Články

Koľko koláča váži?

Koľko koláča váži?

Jablkový koláč váži o 2 kg viac ako hmotnosť pol koláča.

Koľko bude koláč a pol vážiť?

Riešenie

Ak koláč váži o 2 kg viac ako 1/2 koláča, znamená to, že koláč váži 6 kg, potom 1/2 koláč + 2 kg = 1 koláč.

To znamená, že polovica koláča váži 2 kg.

Potom by hmotnosť jedného koláča a 1/2 alebo rovnakých troch polovíc bola 6 kg (2 x 3 = 6).