Krátko

Hexa-Trex

Hexa-Trex

Cieľom Hexa-Trex je nájsť súvislú cestu, ktorá prechádza raz cez všetky políčka, aby sa získala platná rovnica.

Z grafickej karty Aký je spôsob, ako získať platnú rovnicu?

Riešenie

Nasledujúci obrázok zobrazuje riešenie: