Podrobne

Deti rodiny Pérezovcov

Deti rodiny Pérezovcov

V rodine Pérez má každá dcéra rovnaký počet bratov ako sestry a každý syn má dvakrát toľko sestier ako chlapci.

Koľko synov a dcér je v rodine Pérezovcov?

Riešenie

Sú to 3 bratia a 4 sestry.

Každé mužské dieťa má 2 bratov a 4 sestry, zatiaľ čo každá dcéra má 3 bratov a 3 sestry.