Články

Problém matrioskov

Problém matrioskov

Máme 6 ruských bábik alebo matriosk z tých, ktoré sa dajú navzájom predstaviť. Najväčší váži 150 gramov, potom sú tu dvaja menší rovesníci s hmotnosťou 100 gramov, ďalší menší s hmotnosťou 75 gramov, ešte menší s hmotnosťou 50 gramov a nakoniec najmenší z 25 gramov.

Sú umiestnené vo vnútri seba v dvoch skupinách, takže na každej doske váhy vidíme jednu bábiku, ktorá je udržiavaná v rovnováhe.

Mohli by ste povedať, ako sú čísla rozmiestnené na každej doske váhy?

Riešenie

V jednej z platní váhy sa nachádza 100 gramová bábika, v ktorej máme 75 gramovú bábiku, ktorá zase obsahuje 50 gramov a ktorá zase obsahuje 25 gramov. Na druhej doske stupnice máme 150 gramovú bábiku, ktorá obsahuje ďalších 100 gramových bábiku. Celkovo máme 250 gramov na každej doske váhy a na každej strane vidíme iba jednu bábiku.