Krátko

Ideme nakupovať

Ideme nakupovať

Ana, Benito, Carlos a Diana sú dva páry, ktoré nakupujú. Na konci dňa Carlos utratil rovnaké množstvo peňazí ako jeho manželka a Ana utratila o 4 EUR viac ako Benito. Medzi štyrmi utratili spolu 85 EUR a vieme, že každý utratil celú sumu eur.

Ako sa volá Carlosova žena?

Riešenie

Carlosova manželka je Ana.

Dôvody sú nasledujúce: Z údajov o problémoch vieme, že jedna z manželstiev utratila párnu sumu a druhá nepárnu sumu. Carlos a jeho manželka pridajú párnu sumu, a preto Benito a jeho manželka pridajú nepárne množstvo.

Ana nemôže byť manželkou Benita, pretože utratila o 4 EUR viac, ako by pár ako celok utratil párnu sumu. Preto musí byť Carlosova žena Ana.

Video: Ideme nakupovat :D (Október 2020).