Informácie

Zabudnutá myseľ

Zabudnutá myseľ

Keď idem domov po schodoch, uvedomujem si, že som zabudol peňaženku v mojej izbe. Takže z centrálneho schodiska stúpam znova k svojej podlahe. Keď som vyliezol osem krokov, všimol som si, že moja peňaženka je v bunde, takže opäť pod schodmi, aby som išiel do práce, ale keď som už šiel dvanásť krokov, uvedomil som si, že to, čo som považoval za peňaženku, je vlastne balík tabak, aby som vyliezol na 20 schodov rebríka, až kým nedosiahnem podlahu, aby som si vzal peňaženku.

Koľko krokov má rebrík?

Riešenie

Ak existuje centrálny krok, nevyhnutne musí byť počet krokov nepárny, takže ak vezmeme X ako počet krokov rebríka, máme tento centrálny krok. Z výroku teda môžeme získať nasledujúci vzorec: z ktorého odvodzujeme počet krokov je 33.