Podrobne

Päť s piatimi piatimi

Päť s piatimi piatimi

Pri použití piatich piatich sa štyri základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) raz za každú zátvorku, ktorú považujete za potrebné,

Dokážete získať 5?

Riešenie

Možným riešením je:

(5 + 5 - 5) × (5 / 5)