Články

Pravá fráza

Pravá fráza

Ktorá z týchto desiatich viet je pravdivá?

  1. »Presne jedna z týchto desiatich viet je nesprávna.
  2. »Presne dve z týchto desiatich viet sú nesprávne.
  3. »Presne tri z týchto desiatich viet sú nesprávne.
  4. »Presne štyri z týchto desiatich viet sú nesprávne.
  5. »Presne päť z týchto desiatich viet je nepravdivých.
  6. »Presne šesť z týchto desiatich viet je nepravdivých.
  7. »Presne sedem z týchto desiatich viet je nepravdivých.
  8. »Presne osem z týchto desiatich viet je nepravdivých.
  9. »Presne deväť z týchto desiatich viet je nepravdivých.
  10. »Presne desať z týchto desiatich viet je nepravdivých.

Riešenie

Deviata veta je pravdivá. Každá z týchto viet je v rozpore s ostatnými, ale aspoň s jednou z desiatich viet
musí to byť pravda, preto zostávajúcich deväť je nepravdivých.