Krátko

Prekračovanie japonských mín

Prekračovanie japonských mín

Táto grafika japonských mín umiestnených pri vchode do prístavu Port Arthur Predstavuje sa potešenie mladých fanúšikov puzzle, ktorí sú požiadaní, aby demonštrovali, ako môže loď prejsť zdola nahor na hornú časť obrazu zmenou smeru iba raz.

Nakreslite priamu čiaru zo spodnej časti obrázka do určitého bodu, z ktorého môžete nakresliť ďalšiu priamu čiaru na vrchol tak, že dva riadky označujú
Bezpečný kanál cez dvadsaťosem mín.

Riešenie