Krátko

Evaristoho dedko

Evaristoho dedko

Dedko Evaristo, ktorý nie je stým rokom, je o 63 rokov starší ako Evaristo, ktorý je plnoletý. Súčet vekov starého otca a Evaristo sa rovná súčtu čísel ich veku vynásobených určitým celkovým číslom n a rozdiel vekov sa rovná rovnakému číslu n vynásobenému rozdielom medzi číslami veku veku dedko a súčet vekových čísel Evaristo,

Aký je vek Evaristovho starého otca?

Riešenie

Dedko má 84 rokov a Evaristo 21. (n = 7)

V skutočnosti na vyriešenie problému stačí druhá skutočnosť o vzťahoch medzi vekom.

Keďže rozdiel medzi obidvoma vekami sa rovná 63, čo je násobok 9, rozdiel medzi číslami jedného a druhého veku, zhodou s 9, sa rovná 9 alebo 0. Preto, ako výsledok tohto veku rozdiel n je 63 (rozdiel medzi vekmi), n nemôže byť väčší ako 7. Toto okamžite vedie roztok (84,21) ako príslušný vek.