Komentáre

Počítanie zŕn piesku

Počítanie zŕn piesku

V televíznej diskusii jeden z účastníkov hovorí, že dokáže presne spočítať zrnká piesku v vedre.

Moderátor, trochu skeptický, súhlasí s vašou požiadavkou a poskytne vedro plné piesku. Hovorca ho vyleje na stôl a začne počítať. Po niekoľkých minútach dáva astronomické množstvo zŕn piesku, ktoré je samozrejme nemožné overiť. Ďalšia z neveriacich súťaží navrhuje, aby ste znovu spočítali veľa piesku, aby ste sa uistili, že sú vaše výpočty presné.

Ako to urobil, aby sa ubezpečil, že dokáže presne spočítať zrná piesku?

Riešenie

Bez toho, aby ho niekto videl, odstránil z hromady, ktorú povedal, zrnko piesku a požiadal ho, aby znova nacvičoval.