Články

Študenti Pythagorov

Študenti Pythagorov

Legenda hovorí, že keď sa pýtali Pythagora na počet študentov navštevujúcich jeho školu, odpovedal takto:

"Polovica štúdia iba matematika, štvrtá časť sa zaujíma iba o hudbu, jedna siedma sa zúčastňuje, ale nezúčastňuje sa a prichádzajú aj tri ženy."

Koľko učeníkov mal Pythagoras?

Riešenie

Celkom je 28 študentov.

Môžeme navrhnúť nasledujúcu rovnicu na jej vyriešenie x celkový počet študentov:

Polovica z 28 študentov je 14, ktorí študujú matematiku.
Štvrtou časťou 28 je 7 ľudí, ktorí sa zaujímajú o hudbu.
Siedma časť z 28 sú štyria, ktorí sa zúčastňujú, ale nezúčastňujú sa.
a tiež tri ženy

to znamená: 14 + 7 + 4 + 3 = 28


Video: BEFORE YOU GO TO SCHOOL, WATCH THIS. WHAT IS SCHOOL FOR? (Jún 2021).