Komentáre

Vynikajúci v triede

Vynikajúci v triede

V mojej triede máme necelých tri desiatky študentov. Dnes nám dali známky z poslednej skúšky a ukázalo sa, že tretina študentov mala známku NOTABLE, štvrtina absolvovala DOBRÝ, šiesty získali SCHVÁLENÝ, ôsmy mali SUSPENSE a zvyšok vybral SUPERIORA.

Koľko študentov získalo najvyššiu známku?

Riešenie

Podiel študentov, ktorí dosiahli vynikajúce skóre, je: 1 - 1/3 - 1/4 - 1/6 - 1/8 = 1/8.

Jediné číslo o niečo menšie ako 30 a deliteľné 3, 4, 6 a 8 je 24, takže 1/8 = 3 študenti získali NEBEZPEČENSTVO.