Informácie

Denník

Denník

John našiel voľný list novín. Súčet 4 čísel strán na hárku sa rovná 50.

Koľko strán patrili noviny, ku ktorým list patril?

Riešenie

Štyri strany listu toho istého denníka sa vždy zhodujú a sú 2X + 2, pričom X je celkový počet strán v novinách. V tomto konkrétnom prípade noviny mali 24 strán alebo šesť listov.