Články

Tri balóny

Tri balóny

Súťaž horúcového balónu sa zúčastňujú tri tímy: Redhot, Bluemoon a Whitesnow. Sudcovia určujú, že spoločná výška Redhot a Bluemoon bola 1400 metrov, súčet
výška Bluemoon a Whitesnow bola 1350 metrov a spoločná výška Redhot a Whitesnow bola 1550 metrov.

Ktorý tím sa dostal vyššie?

Riešenie

Tím Redhot bol víťazom s výškou 800 metrov, Z výroku môžeme navrhnúť nasledujúce rovnice:

Redhot + Bluemoon = 1400 m
Bluemoon + Whitesnow = 1350 m
Redhot + Whitesnow = 1550 m
Tri rovnice s tromi neznámymi, že ak to vyriešime, dostaneme, že tím Redhot dosiahol výšku 800 m, Bluemoon 600m a Whitesnow 750 m.