Podrobne

Chýbajúci koláč

Chýbajúci koláč

Juanova žena uvarila vynikajúci koláč k narodeninám jej manžela, ale v čase, keď sa vrátil z práce, bol koláč preč. V dome žije päť detí: Ataulfo, Basilia,
Calepodio, Desdemona a Efialtes a matka vedia s istotou, že jeden alebo viac z nich boli páchateľmi takéhoto trestného činu, a preto sa rozhodla vypočuť ich. Odpovede detí sú tieto:

Ataúlfo: Toto je práca iba jedného z nás.
Basilia: Nie, od nás dvoch.
Calepodius: Nie, od nás troch.
Desdemona: Nie, od nás štyroch.
Efialtes: Všetci sme to zjedli spolu.

Matka vie, že nevinná hovorí pravdu, zatiaľ čo vinná lož.

Kto alebo kto jedol koláč?

Riešenie

Keďže päť detí hovorí o nekompatibilných veciach, existujú iba dve možnosti:

a) Nech pravdu povie iba jeden. Potom sú tu štyria klamári, a preto štyria jedlíci. Pravdivé tvrdenie znie: „Jedli sme ho štyria.“ Desdemona hovorí pravdu a zvyšok (jedlíci) klamú.

b) Nech nikto nepovie pravdu. Ale ak všetci klamú, nikto nejedol koláč a to je nezlučiteľné s tým, čo matka vie.