Krátko

Lopty

Lopty

Ako môžeme umiestniť 9 guličiek do 4 polí tak, aby každá z nich mala nepárny počet gúľ a líši sa od ostatných troch?

Riešenie

S tromi malými škatuľami obsahujúcimi 1, 3 a 5 guličiek, ktoré sú vo väčšej škatuľke, ktorá ich obsahuje všetky (9).

Video: Učíme sa farby s futbalovými loptami (Október 2020).