Komentáre

Penroseov trojuholník

Penroseov trojuholník

Trojuholník Penrose je nemožným objektom, ktorý vytvoril v roku 1934 švédsky umelec Oscar Reutersvärd. Následne bol objavený nezávisle fyzikom Rogerom Penroseom v 50. rokoch 20. storočia, ktorý ho popularizoval tým, že ho označil za „nemožný vo svojej najčistejšej podobe“.

Tento nemožný predmet sa javí ako pevný predmet tvorený tromi rovnými úsekmi štvorcového prierezu, ktoré sú navzájom spojené a vytvárajú pravé uholníky na koncoch trojuholníka, ktoré tvoria. Túto kombináciu vlastností nemôže uspokojiť žiadna trojrozmerná postava v bežnom euklidovskom priestore.

Ďalšie informácie nájdete na Wikipédii.