Informácie

Matematika je zlá

Matematika je zlá

1.- Predpokladajme, že máme nasledujúcu matematickú rovnicu:
a = b
kde na Môže to byť ľubovoľné kladné číslo.

2.- Ak vynásobíme obidvoch členov rovnosti na, platnosť rovnice je zachovaná:
na2 = ab

3.- To isté sa stane, keď pridáme (a² - 2ab) na obe strany. V tomto prípade budeme mať nasledujúcu rovnicu:
na2 + (do2 - 2ab) = ab + (a2 - 2ab)

4.- Zjednodušenie musíme:
2.2 - 2ab = a2 - ab

5.- Teraz dostávame spoločný faktor a máme nasledujúce:
2a (a - b) = a (a - b)

6. - Ak zjednodušíme (a - b), musíme:
2. = a

7.- A ak teraz rozdelíme obidva výrazy výsledkom:
2 = 1

Čo sa určite javí ako nepravdivé vyhlásenie ... Kde sme sa mýlili?

Riešenie

Chyba je v príkaze problému jemne skrytá. Spočiatku sa hovorí, že a = b, takže výraz, ktorý zjednodušíme v kroku 6 (a - b) bude nula. Je zrejmé, že nemôžeme deliť nulou, aby sme zjednodušili rovnicu, takže by to bol nesprávny krok nášho odpočtu.