Podrobne

Viete, ako počítať zlomky?

Viete, ako počítať zlomky?

Aká je polovica z dvoch tretín troch štvrtín zo štyroch pätín šiestej siedmej ôsmej z ôsmej deviatej z deviatich desatín 1 000?

Riešenie

Je to 100. Výpočet urobíme spätne, počnúc koncom problému:

9/10 x 1 000 = 900
8/9 x 900 = 800
7/8 x 800 = 700
6/7 x 700 = 600
5/6 x 600 = 500
4/5 x 500 = 400
3/4 x 400 = 300
2/3 x 300 = 200
1/2 x 200 = 100