Krátko

Kuracie a prepeličné vajcia

Kuracie a prepeličné vajcia

Predávajúci má pred sebou šesť košov s vajcami. Každý má vajcia druhu, kuracie alebo prepelice. Každý kôš má štítok, ktorý uvádza počet vajíčok, ktoré obsahuje: 6, 15, 29, 12, 14 a 23. Predajca hovorí a ukazuje na kôš, ktorý nemá pravdu na to, čo to je: „Ak predám tento kôš, ponechám si ho dvakrát toľko slepačích vajec ako prepelica “

O čom to hovoríš?

Riešenie

Celkovo má predajca 99 vajec, čo je násobok 3, a preto ho možno na jednej strane oddeliť tretinou a na druhej strane dvoma tretinami (dve tretiny sú dvojnásobok tretiny). Ak si chcete ponechať „dvakrát toľko slepačích vajec ako prepelica“, musíte sa pozerať na kôš, v ktorom je počet vajec násobkom 3, inak by celkový počet zostávajúcich vajec prestal byť násobkom 3. Týmto spôsobom zlikvidujeme koše 29, 23 a 14. Musíte sa pozerať na jeden z ostatných troch a pozorovať počet vajíčok v koši, ktoré vidíme:

15 + 14 je 29, že existuje kôš 29 vajec a 23 + 6 je 29.

Musí sa na to pozerať kôš, ktorý má 12 vajec.