Informácie

Sanderova ilúzia

Sanderova ilúzia

Pozrite sa na nižšie uvedený rovnobežník. Je rozdelená na dva rovnobežníky rôznych veľkostí, z ktorých každá je preškrtnutá diagonálnou čiarou vyznačenou tmavo modrou farbou.

Ktorá z týchto dvoch diagonálnych čiar je najdlhšia? Jedna z malých rovnobežníkov vpravo alebo druhá z väčšieho rovnobežníka vľavo?

Riešenie

Ako vidíte, je to optická ilúzia, ktorú opísal nemecký psychológ Friedrich Sander v roku 1926. Diagonál, ktorý prechádza cez väčší rovnobežník, sa zdá byť oveľa dlhší ako diagonál, ktorý prechádza cez menší rovnobežník. Obe však majú presne rovnakú dĺžku.

Vysvetlenie tohto účinku je založené na skutočnosti, že diagonálne čiary nám dávajú hĺbkový efekt podobné perspektíve, a preto sú vnímané v rôznych dĺžkach.

Prekvapujúce, však?