Krátko

Zmeňte túto frázu na nepravdivú

Zmeňte túto frázu na nepravdivú

Táto veta nemá číslo N literatúra

Nahrádza N predchádzajúcej vety číslom vyjadreným písmenami, vďaka ktorým je táto veta nepravdivá.

Riešenie

Aby sa zabezpečilo, že vyhlásenie je nepravdivé, musíme hľadať číslo vyjadrujúce počet písmen vo vete vrátane nového zavedeného slova. Odmietnutie uvedené vo vete spôsobí, že veta bude nepravdivá.

Táto veta nemá číslo tridsať päť listy.

Čo je nesprávne, pretože to tak je.