Podrobne

Koľko máš rokov?

Koľko máš rokov?

Napadlo nás, aby sme sa opýtali na vek dieťaťa, ktoré miluje hádanky a odpovedalo:

Trvať tri roky, ktoré budem mať o tri roky, odpočítať trikrát roky, ktoré som bol pred tromi rokmi, a presne to budú roky, ktoré som teraz.

Aký starý je chlapec?

Riešenie

Ak nazveme x roky, ktoré majú teraz, môžeme z výroku odvodiť nasledujúcu rovnicu: 3 (x + 3) - 3 (x-3) = x, čo nám dáva x = 18 rokov.