Články

Šachové a magické štvorce

Šachové a magické štvorce

Začnete šachovnicou, na ktorej bol kôň umiestnený do ľavého horného políčka, ako je to znázornené na obrázku. Použitím platných šachových ťahov musíte mať koňa prejsť raz cez všetky štvorce hracej plochy.

Ak pre vás problém nie je dostatočný, očíslujte políčka s číslom pohybu počnúc 1 pre počiatočný štvorec a zvýšením 1 v každom pohybe. Čísla na výslednej doske musia tvoriť magický štvorec, v ktorom celkový počet riadkov a stĺpcov je 260.

Riešenie

Tu je jedno z riešení:

1 48 31 50 33 16 63 18
30 51 46 3 62 19 14 35
47 2 49 32 15 34 17 64
52 29 4 45 20 61 36 13
5 44 25 56 9 40 21 60
28 53 8 41 24 57 12 37
43 6 55 26 39 10 59 22
54 27 42 7 58 23 38 11

Viac informácií o tomto probléme nájdete na tejto stránke
a na Wikipédii.