Informácie

Enigma v kníhkupectve

Enigma v kníhkupectve

Dvaja priatelia, Alberto a Benito, išli so svojimi deťmi Carlosom a Danielom do kníhkupectva. Každý si kúpil knihu a každá kniha stála celú sumu eur. Po odchode si uvedomili, že dvaja rodičia spolu utratili o 21 EUR viac ako ich deti a že každý z nich zaplatil toľko eur, koľko kníh kúpili. Okrem toho rozdiel medzi knihami, ktoré Alberto kúpil, a knihami, ktoré kúpil Carlos, bol päť kníh.

Kto je Danielin otec?

Riešenie

Pre každý pár otca a syna je splnené, že otec kúpil X knihy od X eur a jeho syn kúpili a knihy od a eur. Okrem toho bol rozdiel medzi nákladmi jedného a druhého páru 21 EUR, takže musíme zaplatiť X2 - A2 = 21.

vzhľadom na to, že X a a Sú to celé čísla, máme dva možné páry riešení:
(x = 5, y = 2) y (x = 11, y = 10). Keďže rozdiel medzi knihami, ktoré Alberto kúpil, a knihami, ktoré kúpil Carlos, bol 5 kníh, Alberto nevyhnutne kúpil 5 kníh a Carlos 10, čo znamená, že Daniel kúpil 2 knihy a že jeho otec je preto Alberto.