Krátko

Perla náhrdelník z perál

Perla náhrdelník z perál

Náhrdelník sa zlomil, keď hrali dvaja milenci.
Unikol rad perál:
šiesta časť na zem padla;
piata časť postele zostala;
tretina pre mladú ženu bola zachránená;
desiata časť, ktorú vyzdvihli milovaní,
a so šiestimi perlami šnúra zostala.

Povedzte čitateľovi, Koľko perál mal náhrdelník požehnaných?

Riešenie

Tento problém môžeme vyriešiť pomocou rovnice. Voláme x na celkový počet perál v náhrdelníku. Podľa problému by sme mali:

x = x / 6 + x / 5 + x / 3 + x / 10 + 6

Hľadáme m.c.m. 6,5,3 a 10 m.c.m. = 30 a prepíšeme rovnicu:

x = 5x / 30 + 6x / 30 + 10x / 30 + 3x / 30 + 6
x = 24x / 30 + 6

Násobíme 30 oboma stranami rovnice:
30x = 24x + 180
30x - 24x = 180
6x = 180
x = 180/6
x = 30

Z tohto dôvodu náhrdelník požehnaných mal 30 perál.