Komentáre

Numerická séria pre géniov

Numerická séria pre géniov

Predstavujeme číselnú sériu, ktorá podľa nich je vhodná iba pre géniov. Riešenie nie je príliš zložité, ale núti nás myslieť inak, než na čo sme zvyknutí.

Pozrite sa na túto sériu operácií. Zdá sa, že všetci majú nesprávny výsledok, ale postupujú podľa vzoru, ktorý musíte uhádnuť nájsť chýbajúce čísla v poslednej operácii.

Nájdite si čas a nezabudnite mať otvorenú myseľ. Každopádne viete, že máte skryté riešenie o niečo nižšie.

Veľa šťastia!

Riešenie

Výsledok každej operácie sa vypočíta ako odpočítanie dvoch čísiel operácie spojenej so súčtom rovnakých čísel.

V poslednej operácii musíme nájsť dve čísla X a Y, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
X - Y = B
X + Y = A
BA = 123

Ak vyriešite systém, dostaneme to 12 + 11 = 123.