Články

Klavírny koncert v sále

Klavírny koncert v sále

Dnešný klavírny koncert je tak nezabudnuteľný, že sa vysiela cez niekoľko miestnych rozhlasových staníc, aby ho bolo možné počuť po celom meste. Alberto sedí v jednej z posledných radov hľadísk a má pred sebou viac ako 20 riadkov, ale nezdá sa, že by sa obával, pretože ho ubezpečili, že akustika miesta je vynikajúca.

Benito, na druhej strane, uprednostnil počúvanie koncertu z domu a jeho ucho bolo pripevnené k jeho tranzistoru FM a čakalo na začiatok koncertu.

Kto bude počúvať pred prvou notou koncertu?

Riešenie

Pretože rýchlosť šírenia rádiových vĺn je vyššia ako rýchlosť šírenia zvuku, môžeme z toho odvodiť Benito bude počuť Albertovu prvú koncertnú poznámku pred Albertom.