Články

Kruhy, ktoré zmiznú

Kruhy, ktoré zmiznú

Zamerajte svoj pohľad na čierny kríž, ktorý sa objaví v strede obrázka. Po niekoľkých sekundách uvidíte, že vonkajší kruh, ktorý sa objaví a zmizne, sa zmení na zelenkavú farbu a nakoniec zmiznú vonkajšie body. Akonáhle si oči od stredu, obrázok sa obnoví normálne.

Tento jav je známy ako „slepota vyvolaná pohybom“ (Motion Induced Blindness) a ukazuje, že keď je mozgu vystavený kontrastnému podnetu, je naklonený najväčšej dominancii a obetuje svoju pozornosť určitým aspektom vo vizuálnom poli. Najzaujímavejšie je, že by sme mohli tento jav zažiť v niektorých prípadoch v každodennom živote bez toho, aby sme si toho všimli.