Podrobne

Konzervované paradajky

Konzervované paradajky

V supermarkete majú tri značky konzervovaných paradajok. Značkové lode „TOMATINA“ stoja o 50% viac ako značka „TOMATAL“, ale obsahujú o 10% menej paradajok ako značka „TOMATOL“. Lode značky „TOMATOL“ vážia o 50% viac ako značka „TOMATAL“ a stoja o 25% viac ako značka „TOMATINA“.

Ktorá značka je lacnejšia?

Riešenie

Na základe hmotnosti 100g a ceny 1 EUR ceny lode TOMATAL. Budeme mať loď TOMATINA s hmotnosťou 135 g a jej cena by bola 1,50 EUR. Loď TOMATOL by vážila 150 g a jej cena by bola 1 875 EUR

Pomer cena / hmotnosť je preto:
TOMATAL: 1/100 = 1 EUR / 100 g
TOMATOL: 1 875/150 = 1,25 EUR / 100 g
TOMATINA: 1,50 / 135 = 1,11 / 100 g

Preto je značka TOMATAL najúspornejšia.