Informácie

Geomagické námestie

Geomagické námestie

Mnohí z vás poznajú kúzelné štvorce, kde máme mriežku pozícií NxN s číslom v každom poli, takže súčet všetkých jeho riadkov, stĺpcov a uhlopriečok nám dáva rovnakú hodnotu.

Pozrite sa na tento príklad magického štvorca 3 × 3.

V tomto prípade máme kúzelný štvorec 3 × 3, v ktorom boli čísla nahradené konkrétne obmedzenými geometrickými obrázkami (špeciálny typ polyomino).

Ste schopní zistiť, aká je výsledná postava tohto geomagického námestia?

Musí to byť geometrický útvar taký, že, ako v klasickom magickom štvorci, keď dáme dohromady všetky čísla ktoréhokoľvek stĺpca alebo ak dáme dohromady všetky obrázky ktoréhokoľvek radu alebo jednej z dvoch uhlopriečok, získame presne ten istý geometrický obrazec.

Extrahované zo stránky www.geomagicsquares.com, kde nájdete veľa geomagických štvorcov.

Riešenie

Výsledná hodnota je vo všetkých prípadoch obdĺžnik 5 jednotiek široký a vysoký 6: