Podrobne

Zbierame jablká

Zbierame jablká

Sto jabĺk sa umiestni na priamku vo vzdialenosti jedného metra od seba (počítajúc od stredu bloku). V rovnakej vzdialenosti od prvého bloku av rovnakej priamke je kôš.

Aká bude prejdená vzdialenosť, ak sa všetky jablká zbierajú po jednom a berieme ich jeden po druhom do koša, ktorý zostáva nehybný?

Riešenie

Musíte sa pohybovať, až kým nedosiahnete každý blok a nevrátite sa do koša, aby sa počet prejdených metrov rovnal dvojnásobku súčtu prvých sto čísel (od 1 do 100), čo je 10 100 metrov čo je viac ako 10 kilometrov. Je to veľmi únavný spôsob zberu jabĺk.