Krátko

Počítanie čísel

Počítanie čísel

Do každého z horných políčok vložte číslicu, ktorá odzrkadľuje, koľkokrát sa v horných poliach objaví číslo uvedené nižšie.

To znamená, že do prvého políčka umiestnime číslicu, ktorá bude označovať celkový počet núl, ktoré budú v rámčekoch hore, do druhého políčka označíme celkový počet núl a tak ďalej.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riešenie

Tu je riešenie:

6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9