Informácie

Invertovaná pyramída

Invertovaná pyramída

Pôvodne znázornená číslica mala v každom poli číslo s vlastnosťou, že počet políčok sa rovnal súčtu čísel, ktoré sa nachádzajú v dvoch políčkach, ktoré sú tesne nad nimi.

Postupom času boli niektoré čísla vymazané a zostali iba zobrazené čísla: a 2 v pravom hornom rohu, 8 v strednom rámčeku v druhom riadku a posledný v dolnom rohu, ktorý má číslo 33.

Aké číslo bolo pôvodne v kolónke označenej X?

Riešenie

Počnúc zdola (tam, kde sú najdôležitejšie údaje), vieme, že keďže v strednom rámčeku je číslo 33, musia existovať dve čísla, ktoré sčítajú až 33. Keďže obe boli dosiahnuté pridaním 8 k niektorému číslu, musia byť väčšie ako 8 Napríklad by to mohlo byť 9 a 24 alebo 10 a 23. Určite však pripočítajú 33.

Prekvapivo to má veľmi zaujímavý účinok na dve políčka, ktoré sú vedľa 8. Keďže dve nižšie sčítané až 33 a 8 sú súčasťou dvoch, príspevok do týchto polí je súčtom ostatných dvoch. Pozrime sa na príklade, ako to funguje. Ak sú políčka 9 a 24, vedľa 8 sú čísla 1 a 16, ktoré spolu 17. Ak majú políčka 10 a 23, sú to políčka 2 a 15, ktoré tiež pridávajú 17. Rovnakým spôsobom , ak by boxy boli napríklad 16 a 17 (čo tiež spolu 33), boxy by boli 8 a 9, čo by podľa
Samozrejme, že tiež pridajú 17. Trik je v tom, že ak tieto dve políčka pridáte dvakrát 8 (jedno napravo a druhé naľavo, musíte pridať 33 (17 + 16 = 33).

No, už sme prišli veľmi blízko ku škatuli s X, Všimnite si, že nevieme, čo je v rámčekoch v strede prvého riadku, ale vieme, že sa pridá 8 a znova, budeme mať, že časť z 8 sa pridá k 2, aby sa pole získalo vľavo, a ďalšia časť to 8 prispieva k nášmu miláčiku X dostať ten napravo. A celkovo by sa malo pridať 17. Ako sme pridali 8 až 2 a X aby sme dostali celkom 17, toto číslo musí byť 7. Opäť platí, že oba konce musia pridať 9, aby sa do koncových polí pridalo 17 (17 = 8 + 9), a tak X musí byť 7.