Informácie

Jedna veta je pravdivá

Jedna veta je pravdivá

V rozhovore s učiteľom fyziky na vedeckej fakulte fakulty mi povedal:

A) Mám viac ako 10 bratov.
B) Mám menej ako 10 bratov.
C) Mám aspoň 1 brata.

Ak platí iba jedna z týchto troch viet: Koľko bratov mám?

Riešenie

Existujú dve možné riešenia:

Mám 10 bratov a jediná správna veta je C.
Nemám brata a jediná správna veta je B.